Sistemul de r?cire al motorului unui vehicul joac? un rol crucial în func?ionarea adecvat? a acestuia, având misiunea de a regla temperatura pentru a nu o l?sa s? dep??easc? pragul ideal.

O cunoa?tere detaliat? a acestei componente î?i permite s? anticipezi ?i s? evi?i potentialele probleme.

La fel ca multe alte componente ale unui vehicul, mecanismul de r?cire a trecut printr-o serie de transform?ri de-a lungul timpului, devenind acum mai securizat ?i mai de încredere. 

Dac? în trecut sistemul se baza pe r?cirea cu aer ?i ma?inile sufereau adesea de oprirea din cauza supraînc?lzirii motorului, multe dintre acele dificult??i au fost acum remediate.

În prezent, sistemele de r?cire folosesc lichide pentru a men?ine temperatura în parametri optimi, ?i controlul asupra acestui proces s-a îmbun?t??it considerabil. 

O în?elegere profund? a func?ion?rii acestuia te va ajuta s? îi acorzi aten?ia necesar? ?i s? evi?i defec?iuni majore. S? discut?m pas cu pas despre componentele esen?iale ale sistemului de r?cire al motorului, poten?ialele defec?iuni ?i m?surile preventive care se pot lua.

Citind acest articol vei afla urm?toarele

 1. Din ce const? sistemul de r?cire al motorului?
 2. Care este func?ia lichidului de r?cire?
 3. Ce probleme pot s? apar? în cadrul sistemului de r?cire?
 4. Cum po?i preveni deteriorarea sistemului de r?cire?

Din ce const? sistemul de r?cire al motorului?

Sistemul de r?cire este format din diverse componente, care contribuie la men?inerea unei temperaturi de func?ionare ideale, prevenind astfel supraînc?lzirea sau înghe?ul motorului.

 • Radiatorul: Acesta se compune din dou? rezervoare situate paralel, unul superior ?i unul inferior, unite de o serie de tuburi sub?iri care faciliteaz? comunicarea între ele. Acestea sunt, în general, fabricate din alam? sau o?el. În partea de jos, g?se?ti tubul de evacuare pentru apa rece, un robinet de golire ?i suporturile de fixare ale radiatorului. Radiatorul ajut? la disiparea lichidului care vine de la motorul supraînc?lzit, urmând ca acest lichid de r?cire s? fie expus fluxului de aer extern.
 • Ventilator: Rolul s?u principal este de a atrage aerul rece din exterior prin tuburile radiatorului pentru a accelera procesul de r?cire a lichidului. Poate fi ac?ionat prin intermediul unei curele sau poate fi electric.
 • Pompa de ap?: Aceasta faciliteaz? conexiunea dintre partea inferioar? a radiatorului ?i canalele de r?cire prezente pe blocul motor, garantând o presiune adecvat? în sistemul de r?cire, comparabil? cu cea atmosferic? sau u?or mai mare (0,5 – 1,1 bari).
 • Vasul de expansiune: Se prezint? sub form? de rezervor unde se adaug? lichidul de r?cire pentru motor. Permite lichidului s? se extind? f?r? a deteriora carcasa ?i conductele de r?cire. Func?ia sa este de a absorbi excesul de lichid prin supapa de preaplin, atunci când acesta nu poate fi acomodat în radiator.
 • Termostat: Face parte din sistemul de r?cire ?i dirijeaz? lichidul fie c?tre radiator, fie c?tre pompa de ap?. Rolul s?u central este de a men?ine temperatura optim? a blocului motor, situându-se în intervalul de 90 – 95 grade Celsius.

 

Ce func?ie îndepline?te lichidul de r?cire?

Utilizarea lichidului de r?cire, sau antigel, este esen?ial? pentru func?ionarea eficient? a sistemului de r?cire, deoarece ajut? la facilitarea transferului de c?ldur? între radiator ?i componentele aflate în mi?care. 

Acesta ofer?, de asemenea, protec?ie împotriva înghe?ului, rezistând pân? la temperaturi exterioare de -35 grade Celsius. Intervalul ideal pentru temperatura lichidului de r?cire este de 90-95 grade Celsius. În plus, are propriet??i care împiedic? depunerea de calcar ?i acumularea altor impurit??i, protejând sistemul de r?cire.

Ce probleme pot s? survin? în cadrul sistemului de r?cire?

Sistemul de r?cire, fiind un ansamblu complex cu multiple componente, poate întâmpina diverse probleme, cum ar fi:

 • Defectarea ventilatorului: Aceasta poate fi cauzat? de sl?birea curelei care pune în mi?care ventilatorul ?i pompa de ap?, ducând la supraînc?lzirea motorului, reducerea fluxului de aer spre motor sau chiar stricarea acestuia. Un alt aspect de luat în considerare este disfunc?ionalitatea senzorului de temperatur? al lichidului de r?cire, care poate, de asemenea, conduce la supraînc?lzirea motorului.
 • Defectarea termostatului: Un termostat defect poate prezenta semne precum o cre?tere anormal? a temperaturii, fierberea apei în vasul de expansiune sau blocarea pistoanelor. Un termostat defect poate manifesta dou? tipuri principale de probleme:
  • Termostat blocat în pozi?ia închis?: Împiedic? lichidul de r?cire s? circule prin radiator, astfel c? nu mai are loc r?cirea, provocând o cre?tere semnificativ? a temperaturii ?i poten?iale daune ireversibile.
  • Termostat blocat în pozi?ia deschis?: Permite lichidului de r?cire s? circule continuu prin radiator, f?r? a înc?lzi în mod adecvat motorul, ceea ce poate duce la o cre?tere a consumului de combustibil.
 • Reducerea nivelului de antigel din vasul de expansiune: Aceast? problem? poate fi cauzat? de fisuri pe traseul lichidului de r?cire, provocând supraînc?lzirea motorului. Un simptom similar poate ap?rea ?i în cazul unui capac defectuos al vasului de expansiune.
 • Modificarea culorii antigelului: Dac? sistemul de r?cire nu este între?inut corect, impurit??i metalice pot p?trunde în circuit, având poten?ialul de a se acumula ?i a deteriora radiatorul sau pompa de ap?.

Ce ac?iuni po?i s? întreprinzi pentru a evita stric?ciunile sistemului de r?cire?

Pentru a asigura func?ionarea optim? a sistemului de r?cire al ma?inii, este esen?ial s? efectuezi controale regulate la un mecanic specializat. Acesta poate utiliza instrumente ?i echipamente de diagnostic specializate, cum ar fi multimetre ?i dispozitive de m?surare, pentru a identifica orice nereguli poten?iale. Pe lâng? aceste controale profesionale, exist? câteva m?suri de între?inere pe care le po?i efectua singur, în mod periodic:

 • Asigur?-te c? nivelul lichidului de r?cire este adecvat ?i reîmprosp?teaz?-l dac? este necesar;
 • Înainte de a intra în sezonul rece, efectueaz? un test pentru a verifica densitatea lichidului de r?cire;
 • Dac? observi o schimbare în culoarea lichidului de r?cire, acesta trebuie înlocuit. Ca regul? general?, înlocuirea lichidului de r?cire trebuie f?cut? o dat? la trei ani, dac? nu au survenit alte probleme;
 • Examineaz? starea curelei care pune în mi?care ventilatorul ?i pompa de ap?;
 • Inspecteaz? conductele pentru a te asigura c? nu exist? fisuri sau scurgeri de lichid.

În final, este important s? subliniem c? sistemul de r?cire joac? un rol vital în func?ionarea corect? a ma?inii. Neglijarea între?inerii acestuia poate conduce la defecte grave ale motorului. Investind în între?inerea regulat?, costurile asociate vor fi semnificativ mai reduse pe termen lung, comparativ cu repara?iile majore ale motorului. Astfel, nu subestima importan?a acestui aspect.

4 thoughts on “Află totul despre instalația de răcire a motorului

 1. Instalatia de racire a motorului este unul dintre cele mai importante sisteme ale unei masini, iar cunoasterea principiilor de functionare este esentiala pentru orice sofer responsabil. Acest articol ofera o perspectiva clara asupra modului in care aceasta instalatie actioneaza si cum poate influenta performanta vehiculului.

 2. Un motor supraincalzit poate duce la deteriorarea pieselor interne ale acestuia si la scaderea eficientei combustiei. De aceea, este esential sa cunoastem rolul instalatiei de racire a motorului si sa fim atenti la semnele care indica o posibila problema in acest sens.

 3. Instalatia de racire a motorului este un aspect crucial al unei masini, care asigura buna functionare a motorului si prelungeste durata de viata a acestuia. Acest articol explica modul in care acest sistem functioneaza si impactul pe care il are asupra performantei generale a masinii.

 4. Articolul ofera o explicatie detaliata despre functionarea instalatiei de racire a motorului si influenta acesteia asupra performantei masinii. Este foarte important sa intelegem cum functioneaza acest sistem pentru a mentine temperatura optima a motorului si a evita supraincalzirea acestuia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *